my honourable visitorzz

Friday, 9 September 2011

duit syilling


Jika anda lemparkan sekeping duit syilling sebanyak 10,000 kali ke udara,anda akan mendapatigambar bahagian 'kepala' sebanyak 4,950 kali berbanding ekor.Keadaan ini berlaku kerana setiap syilling lebih berat di bahagian 'kepala'

No comments:

Post a Comment

Thanks a lot!!^.^

thank u 4 visit!don't forget 2 follow casiopelastory.blogspot